PERSONAL-TECHNIC sp. z.o.o.

38-400 Krosno

ul. Szklarska 5/34

NIP 684-265-21-20, REGON 382357708, Konto Santander Bank Oddział Krosno 87109025900000000141981793  Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego KRS 0000767453