Kontakt

Adres

Personal Technic sp. z o.o.

Krosno 38-400 ul. Szklarska 5/34

Telefon
+48 695 616 613

PERSONAL-TECHNIC sp. z.o.o.

38-400 Krosno

ul. Szklarska 5/34

NIP 684-265-21-20, REGON 382357708, Konto Santander Bank Oddział Krosno 87109025900000000141981793  Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego KRS 0000767453